Wat is een dakcontrole ?

Wat is een dakcontrole

Wat is een dakcontrole?

Een dakcontrole is een onderzoek van uw dak, zowel nieuwe als oude daken, om de waterdichtheid ervan te controleren. Onze technische medewerker controleert alle aspecten waarmee rekening moet worden gehouden om uw dak waterdicht te maken met EPDM: de huidige toestand van de dakbedekking (oude roofing, beton,...), afmetingen, bestaande installaties op het dak zoals airco, koepels etc. In overleg met de gecertificeerde dakdekker wordt beslist welke materialen er moeten worden gebruikt en in welke hoeveelheden. Op basis van deze lijst zal de door VM Building Solutions gecertificeerde dakdekker u een offerte bezorgen voor de dakafdichting.

Dankzij onze gratis dakcontrole weet u precies waar u aan begint, wat het u zal kosten  en welk resultaat u uiteindelijk mag verwachten!

Hoe verloopt een dakcontrole?

Het bezoek kan 1 tot 3 uur duren, afhankelijk van de grootte van het project en het type dakafdichting.
Uw aanwezigheid hierbij is niet noodzakelijk, maar laat u wel toe om rechtstreeks al uw vragen aan onze specialisten te stellen. Zo wordt ook het vertrouwen tussen alle betrokkenen versterkt. Laten we vanaf het begin samenwerken. Een goede voorbereiding zorgt voor een goed verloop. Stuur ons een zo gedetailleerd mogelijk plan van uw dak. Dit omvat: hoogte van de boorden, aanwezigheid van koepels of goten, ventilatie etc.
Deze informatie stelt ons in staat om een zo nauwkeurig mogelijke materiaallijst op te stellen.

Hoe verloopt een dakcontrole?
Wat na een dakcontrole

Wat nadien?

Wij contacteren u 1 tot 2 weken na de dakcontrole (telefonisch, per email of bezoek). Deze wachttijd zal afhangen van de complexiteit van de werf en van het aantal lopende projecten. De materiaallijst die tijdens het bezoek werd opgesteld zal als uitgangspunt dienen voor alle betrokken partijen en moet de dakdekker in staat stellen zijn offerte op te maken. Indien u nog vragen heeft, contacteer dan onmiddellijk uw contactpersoon bij VM Building Solutions. Of het nu gaat om uw dakafdichting (het technische aspect) of over het werk van de dakafdichter (met betrekking tot de ontvangen offerte), we zijn er voor u! We volgen ook op of de samenwerking met de dakafdichter vlot verloopt.
Kiezen voor VM Building Solutions is kiezen voor een duurzame investering voor uw project.

  • Projectopvolging van A tot Z
  • Kwaliteit is onze zorg
  • Een toekomstgerichte, duurzame aanpak
  • Expert in DAK & GEVEL