Een dak kwalitatief afdichten zonder brandgevaar – het kan!

resitrix dak kwalitatief afdichten zonder brandgevaar

Een brand op de bouwwerf is snel gebeurd. Het is een reëel risico en de mogelijke oorzaken zijn legio: een brandende sigarettenpeuk, fout gebruik van lastoortsen, een gaslek, een omgevallen bitumenketel... Noem maar op. En de gevolgen zijn rampzalig voor zowel de dakwerker, eigenaar van het gebouw als het gebouw zelf. De brandveiligheidsvoorschriften worden steeds strenger; en het feit dat een tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (sinds juli 2018) nu verplicht is, is natuurlijk geen toeval. Om deze redenen werken veel dakwerkers ook niet meer met bitumineuze afdichtingen – en dat is een terechte keuze.

Een eerste veilige optie: warme lucht

Een goede waterdichting staat of valt bij de kwaliteit van de afdichting van de naden. En een goede  manier om brandgevaar te voorkomen, is om met warme lucht te werken. Dit is een van de grootste voordelen die de EPDM-membranen van VM Building Solutions te bieden hebben. EPDM is bestand tegen zeer hoge temperaturen en de naden worden systematisch afgedicht met behulp van warme lucht. Op deze manier worden alle naden tussen de EPDM-strips of detailleringen in alle veiligheid gelast, ongeacht of het membraan nu gelijmd, mechanisch bevestigd of geballast wordt.

Minder apparaten = meer veiligheid

Hoe minder apparaten er op een bouwwerf aanwezig zijn , hoe veiliger de dakwerkers hun werk kunnen doen. Zo is er bijvoorbeeld minder kans dat ze struikelen of per ongeluk ontvlambare producten morsen. Zelfs als ze met een gesloten bitumenketel zouden werken, kunnen de hitte, het lawaai en de vrijgekomen dampen nog steeds ongelukken veroorzaken. Een veel veiligere en ergonomische oplossing is om te lassen met warme lucht! Veel dakwerkers die met EPDM werken, verkiezen deze methode. Denk maar aan een handlasapparaat voor kleine oppervlakken en detailleringen, of een automatisch apparaat om grote lengtes af te dichten... Elk project wordt voor iedereen een pak veiliger. Om met het EPDM van VM Building Solutions te werken, hebt u alleen maar een stopcontact nodig – dat betekent ook  geen gasflessen meer op het dak.

Een tweede veilige optie: naadverbindingen met primer

EPDM met Pre-tape behoort tot de beste leerling van de klas op vlak van brandveiligheid. Deze kwalitatieve waterdichtingsystemen worden met primer geplaatst ! Er komt geen enkele ‘verwarming’ te pas bij de plaatsing. Deze afdichtingssytemen zorgen ook voor een zeer snelle plaatsing. Dankzij de Pre-tape; een naadverbindingstape die vooraf in de fabriek werd aangebracht, kan de plaatsing tot 70% sneller uitgevoerd worden. Men hoeft enkel een primer aan te brengen en de waterdichting is een feit!
Maar ook EPDM zonder Pre-tape is even brandveilig. De naadverbinding gebeurt met een primer, dus zonder vlam en zonder zorgen!

Zekerheid voor uw verzekeraar

Zoals hierboven vermeld, is de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering nu verplicht voor elke dakwerker in België. In de praktijk betekent dit dat de dakwerker aansprakelijk wordt gesteld voor materiële en immateriële schade als gevolg van fouten op de bouwwerf die de waterdichtheid, stevigheid of stabiliteit van het huis/gebouw in gevaar brengen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor een eeuwenoude kathedraal, maar ook gewoon voor een woning of bedrijfspand... Maak uw verzekeraar dus duidelijk dat u alleen met EPDM werkt, die minstens 50 jaar lang waterdicht blijft en volledig vlamvrij kan worden geplaatst!

Als u de brandveiligheid van uw projecten wilt garanderen, werkt u met de hoogwaardige EPDM van VM Building Solutions. Een vlamvrije afdichting is een eerste stap in de goede richting om zowel uw klanten als uw verzekeraar gerust te stellen.